03.06.2018 07:09:10 | Son Güncelleme

Basın Kartı yönetmeliğinde değişiklik

"Basın Kartı Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

"Basın Kartı Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "İletişim Fakültesi dekanları arasından Genel Müdürlükçe belirlenecek bir üye, olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur." ifadesindeki "dekanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya basın kartı sahibi gazeteciler" ifadesi eklendi.

Yorumları göster