***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.06.2018 - 30.11.2018
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.06.2018 - 30.11.2018 Konsolide Finansal Tablolara ilişkin 8 nolu dipnot 19 numaralı sayfa son paragraf
Değişikliğin Nedeni
Sehven hatalı yazılan kelime tashihi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi yoktur.
Açıklamalar

21.01.2019 tarihinde Kamuya açıklanmış olan "30 Kasım 2018 tarihi itibariyle sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolara" ilişkin 8 numaralı "Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler  dipnotunun "Şarta Bağlı Olaylar 1) Dava karşılıkları" bölümünde yapılan  " Futbolcu Veli Kavlak tarafından Şirket aleyhine sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle 1.250.000 Avro menajer alacağı, 1.700.000 Avro sözleşme fesih bedeli ve 100.000 Avro ilave tazminat ödemesi talebiyle dava açmıştır. Yargılama devam etmekte olup Şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır." Açıklamasında yer alan "menajer alacağı" ifadesi sehven hatalı yazılmış olup doğrusu "muaccel alacağı" dır.
Bu çerçevede olarak söz konusu açıklama " Futbolcu Veli Kavlak tarafından Şirket aleyhine sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle 1.250.000 Avro muaccel alacağı, 1.700.000 Avro sözleşme fesih bedeli ve 100.000 Avro ilave tazminat ödemesi talebiyle dava açmıştır. Yargılama devam etmekte olup Şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır."şeklindedir. Bu düzeltme Şirketimiz ara dönem bilanço ve ara dönem karını/zararını  değiştirmemektedir.
 Kamuoyuna saygıyla duyururlur. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735389


BIST