***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKGRT, TRAAKGRT91O5 Peşin 0,66 66 0,561 56,1

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 05.03.2019 06.03.2019 08.03.2019 07.03.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKGRT, TRAAKGRT91O5 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 227.619.080.-TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir.
Söz konusu dönem net karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 197.572.126.-TL'si Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 4.387.874 TL'si Geçmiş Yıllar Karından karşılanmak üzere toplam 201.960.000.-TL Brüt kar payının nakden dağıtılması husununun ,
Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Aksigorta AŞ 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSİGORTA A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 306.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 15.835.334
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 294.313.834 294.313.834
4. Vergiler ( - ) 66.694.754 66.694.754
5. Net Dönem Kârı 227.619.080 227.619.080
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 11.380.954 11.380.954
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 216.238.126 216.238.126
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 15.960.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 232.198.126 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.300.000 0
* Nakit 15.300.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 182.272.126 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 18.666.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 4.387.874 4.387.874

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 171.666.000 0 79,39 0,561 56,1
TOPLAM 171.666.000 0 79,39 0,561 56,1

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 04.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında, toplam 201.960.000 TL kar payının yukarıda yer alan tablo çerçevesinde dağıtılmasına karar verilmştir.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744760


BIST