***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/03/2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2019
Karar Sayısı
007
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

     01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemlerine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir. Sorumluluk beyanımız aşağıdadır.
 
a)      
Konsolide bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 tarihli konsolide bilançolar, konsolide gelir tabloları, konsolide ek finansal tablolar,  dipnotları ile döneme ilişkin yıllık  yönetim kurulu faaliyet raporlarının   tarafımızdan incelendiğini,
 
b)      
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal  tabloların ve yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)      Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Enver Dağdagül    Yöneim Kurulu Başkanı
Hüseyin Karakaş        Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı
Himmet Dinç             Yönetim Kurulu Üyesi
Şerif Pektaş               Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Ertuğrul          Yönetim Kurulu Üyesi
Celaleddin Arslan   Yönetim Kurulu Üyesi
Nurettin Özkan       Yönetim Kurulu Üyesi
    
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746894


BIST