***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimize yapılan bildirim uyarınca, Şirketimiz lider sermayedarlarından Onur Takmak, şirketteki toplam sermayesinin %5,42'sini temsil eden halka açık olmayan ve imtiyazlı A grubu paylarının devrine ilişkin olarak 15 Mart 2019 tarihinde Umut Utkan ("Alıcı") ile aralarında bir hisse alım sözleşmesi ("Sözleşme") akdedilmiştir.  Sözleşme'de belirtilen pay devri, diğer şartların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabi olarak pay devrinin tamamlanacağı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen, halka açık olmayan ve imtiyazlı olan bu payların Alıcı hesabına geçirileceği tarihte yapılacaktır.  Sözleşme uyarınca belirlenmiş olan Pay alım bedeli detayları aşağıda belirtilmiştir.  41.550.000 TL Şirket çıkarılmış sermayesi:
Devredilen Pay adedi: 2.250.000
A Grubu - imtiyazlı Pay  Pay grubu:
5,41516 Payların şirket sermayesi içindeki oranı:
1.755.000,00 TL Toplam pay alım bedeli:
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Adına
Yukarıda belirtilen hisse devir işlemiyle ilgili yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II/15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748231


BIST