***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                 Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2019 tarih 2019/11 numaralı kararı ile,
20 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri Komite Üyeleri'nin görev dağılımlarının aşağıdaki gibi olmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek­1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Şirketimiz
Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi Semiha YAŞAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Semiha YAŞAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Hakan TİMUR - Yönetim Kurulu Üyesi.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Volkan ÖZKAN - Finans Genel Müdür Yardımcısı - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi.
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Semiha YAŞAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Vecih YILMAZ - Yönetim Kurulu Üyesi.
Oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749484


BIST