***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.04.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GENTS, TRAGENTS91C4 Peşin 0,0705882 7,05882 0,06 6

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.05.2019 10.06.2019 07.06.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GENTS, TRAGENTS91C4 26.200.000 22,05387

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GK YK teklif Kar Dağ.T.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 118.800.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.107.450,49
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 49.524.304 38.670.325,23
4. Vergiler ( - ) 8.069.856 5.697.020,52
5. Net Dönem Kârı 41.454.448 32.973.304,71
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.648.665,24 1.648.665,24
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.805.782,76 31.324.639,47
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 39.805.782,76 31.324.639,47
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 148.330,93 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.954.113,69 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.200.000 26.200.000
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 26.200.000 26.200.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 68.028,91 68.028,91
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 68.028,91 68.028,91
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.032.802,89 2.032.802,89
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 11.504.950,96 3.023.807,67
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 8.385.882,35 8.385.882,35

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 7.128.000 26.200.000 83,73 0,2805387 28,05387
TOPLAM 7.128.000 26.200.000 83,73 0,2805387 28,05387

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 27 / 03 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimiz 2018 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 31.324.639,47 TL, SPK kayıtlarında ise bağışların ilavesi ile 39.954.113,69 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.
Yönetim Kurulu olarak 25 / 04 / 2019 tarihinde toplanacak 2018 yılı Genel Kurulu'na:
1.Temettü Bedelsiz
26.200.000,00 TL

Yönetim Kurulu temettüsü (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariçtir)
68.028,91 TL

2.Tertip Yasal Yedek Akçe
2.032.802,89 TL

Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerden nakit
8.385.882,35 TL

Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerin Yedek Akçesi
838.588,24 TL

· Şeklinde yapılarak yasal kayıtlarda 3.023.807,67 TL'nin, SPK kayıtlarında ise, 11.504.950,96 TL'nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına,
· Bedelsiz kısmın ( % 22,053872 ) yasal süreler içinde verilmesine,
· Hissedarlarımıza geçmiş yıllar olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere nakit ödenecek temettünün ise 31/05/2019 tarihinde ve tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 7,058824 nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için 0,070588 TL Brüt = Net nakit temettü ödenmesine,
· Diğer hissedarlarımıza % 7,058824 nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için brüt 0,070588 TL, net % 6,00 nispetinde ve 0,060000 TL nakit temettü ödenmesinin teklif edilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750245


BIST