***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz paylarının Borsa 'da oluşan değerinin, Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.295.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 25.07.2016 tarihli açıklaması çerçevesinde, Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan değerinin, Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak amacıyla pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması için kendi paylarının geri alımının gerçekleştirilmesine,
- Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 200.000 adet veya pay alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının ise 2.295.000-TL olarak belirlenmesine,
- Belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için, İcra Komitesi Üyesi-Mali İşler Müdürü Sayın Şengül Akpınar ‘ın yetkili kılınmasına,
- Geri alınan paylara ilişkin olarak yapılacak işlemler hakkında gerçekleşecek ilk Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757214


BIST