04.06.2018 09:56:26 | Son Güncelleme

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB kesin tarih verdi!

İOKBS sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, eski adıyla PYBS, 3 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınav sonrasında gözler MEB'ten gelecek İOKBS sınav sonuçları açıklamasına dikildi. MEB, dün yaptığı bir açıklama ile Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçlarının açıklanma tarihini netleştirdi. Peki İOKBS sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, 3 Haziran Pazar günü yapıldı. İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt
dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleştirildi. Sınav sonrasında öğrenciler, İOKBS sonuçlarının açıklanma tarihini merak etmeye başladılar. İOKBS sonrasında MEB, resmi bir açıklama yaparak Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçları açıklanacağı tarihini ilan etti. Peki İOKBS ne zaman belli olacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

DEVAM EDİYOR...
DEVAMI

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Tablosu

Column 1 Column 2 Column 3
TEST No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
TOPLAM 12

Yorumları göster