08.09.2014 22:43:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da sınırlar yeniden belirleniyor

İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye İlçeleri'nin hudutları, 04 ve E-80 karayolu sınır olarak tayin edilerek yeniden belirleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Torba tasarıya", Ak Parti'li milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesiyle, yeni bir madde ihdas edildi. Buna göre, İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye İlçeleri'nin sınırları yeniden belirleniyor. Bu yapılırken, 04 ve E-80 karayolu, sınır olarak tayin ediliyor.

Bu önergeye karşı çıkan muhalefet, önergeyle, Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde yer alan Barbaros Mahallesi'nin Ümraniye İlçesi'ne geçtiğini savundular.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, AK Parti'nin tasarıya yeni madde ihdas etmesini eleştirdi. Tasarı görüşülmeden önce AK Parti ile yaptıkları görüşmede anlaşmaya vardıklarını belirten Halaçoğlu, "(Yeni madde eklemeyin) dedik, siz de kabul ettiniz ama şimdi bu önergeyi getiriyorsunuz. Bir mahallenin başka bir yere bağlanması, Meclis'in işi mi, bu kadar acil mi? Hani söz vermiştiniz. Şimdi bunu neden getiriyorsunuz? Artık sizinle ne anlaşılır ne de konuşulur, ayıptır ya. Meclis gibi bir yerde önce söz vereceksiniz, sonra aldatmaya kalkacaksınız, ayıptır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önergenin İçtüzüğe de Anayasa da uygun olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, önergeyle ilçelerin hudutlarının yeniden belirlendiğini, sınırların tariflerinin doğru düzgün yapıldığını kaydederek, "Tarifle ilgili bir sıkıntı var, o gideriliyor. Daha önce tarifi yapılmış olan yerle aynı yer oluyor, herkes ne olduğunu bilsin diye. Birisinden diğerine geçme şeklinde bir düzenleme yapılmıyor" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ise yapılan bu değişiklikle, 150 trilyon liralık inşaat harcının, Ataşehir İlçesi'nden Ümraniye İlçesi'ne geçtiğini iddia etti.

Tasarının 130. maddesinde de AK Parti'li milletvekillerinin verdiği önergeyle değişiklik yapıldı.

DEVAM EDİYOR...
DEVAMI

Buna göre, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya birkaçına bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, erişimin engellenmesi Başkanın talimatı üzerine, Başkanlıkça yapılacak. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen erişimin engellenmesi taleplerini en geç 4 saat içinde yerine getirecek. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim kararını 48 saat içinde açıklayacak.

Tasarının 131. maddesinin kabul edilmesinin ardından 132. maddenin görüşmelerine geçildi.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun bu maddenin kapalı oturumda görüşülmesine ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurul'da kapalı oturuma geçildi.

"SINIRLAR DEĞİŞMEDİ, NETLEŞTİ"

Ümraniye Belediyesi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Torba Kanun Tasarısı”na AK Parti milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesi ve ihdas edilen kanun maddesi ile Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinin sınırlarının değişmediğini, mevcut kanunda muğlak ve ihtilafa yol açabilecek ifadelerin düzeltildiğini bildirdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen "Torba Tasarı”ya AK Parti milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesi ve ihdas edilen kanun maddesi ile Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinin sınırlarının değişmediği, mevcut kanunda muğlak ve ihtilafa yol açabilecek ifadelerin düzeltildiği ifade edildi. Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"08.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ‘Torba Tasarı'ya AK Parti milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesi ile yeni bir madde ihdas edildiğinden bahisle İstanbul'da Ümraniye ve Ataşehir ilçe sınırlarının yeniden belirlendiği, bu yapılırken 0-4 ve E-80 Karayolu'nun her iki ilçe için sınır tayin edildiği medya kuruluşlarımızca ifade edilmektedir. Ümraniye ve Ataşehir ilçe sınırları 06.03.2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' kapsamında belirlenmiştir. Buna göre 5747 Sayılı Kanun'un 1'inci maddesi 18'inci fıkrası ile Ümraniye ilçesinin güneyinde Ataşehir ilçesi kurulmasına karar verilmiş ve doğal bir sınır olan 0-4 ve E-80 karayolları iki ilçe arasında sınır olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme ile Kadıköy ilçesinden Ümraniye ilçesine bağlanan kısımlar, Ümraniye ilçesinden de Ataşehir ilçesine bağlanan kısımlar olmuştur. Kanun yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren 0-4 ve E-80 karayollarının kuzeyinde, Ümraniye ilçesine eklenen kısımlara ait her tür iş ve işlemler ile belediye hizmetleri Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülmüş ve halen de yürütülmektedir. Bölgeye ait tapu kayıtları da Ümraniye Tapu Müdürlüğü'nde bulunmakta olup, tapu iş ve işlemleri Ümraniye Tapu Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yine bu bölgede bulunan vatandaşlarımız da Ümraniye ilçesinin seçmenleri olarak kayıtlı bulunmaktadır. Sonuç olarak 06.03.2008 tarihli 5747 Sayılı Kanun ile idari sınırların doğal sınırlar seçilmesi esası göz önünde bulundurulmuştur. O-4 ve E-80 karayolları iki ilçe arasında sınır olarak belirlenmiş ve 2008 yılından itibaren O-4 ve E-80 Karayollarının kuzeyinde kalan kısımda Ümraniye Belediyesi tarafından, güneyinde kalan kısımda ise Ataşehir Belediyesi tarafından her türlü iş ve işlemler yürütülmüştür. Ancak 2008 yılındaki kanunda tanımlama yapılırken tereddüde yol açacak ifadelerin kullanılması ve bazı mahalle isimlerinin zikredilmemesi de ayrıca bir sorun ve ihtilaf kaynağı olmuştur. Dolayısıyla bu sorunların ortadan kaldırılması ihtiyacından dolayı ve de 2008 yılından itibaren süregelen iş ve işlemlerin devamı ve sekteye uğramaması için O-4 ve E-80 karayolları ile belirlenen sınırın mahalle tanımları yapılırken kanunda daha net tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ifade edilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. 08.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ‘Torba Tasarı'ya AK Parti milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesi ve ihdas edilen kanun maddesi ile Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinin sınırları, mevzu bahis ihtilafların ortadan kaldırılması için 2008 tarihli 5747 Sayılı Kanun'da olduğu gibi O-4 ve E-80 karayolları olup yeni bir sınır düzenlemesi yapılmamış, muğlak ve ihtilafa yol açabilecek ifadelerin düzeltilmesi sağlanmıştır.” (AA-DHA)

Anahtar Kelimeler:
Yorumları göster