24.09.2014 10:09:04 | Son Güncelleme

Maden ocakları için radikal değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine yeni maddeler eklenerek bazı yeni uygulamalar zorunlu hale getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğindeönemli değişiklik yaparak, özellikle maden işletmelerine faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonları kurmak zorunluluğu getirildi.

Değişikliğe göre; maden ocağı işvereni tarafından yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen kaçış güzergahlarına uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamaları için yer altı faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın 'göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri' meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların yer üstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli bir şekilde intikallerini sağlamak zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda yönetmeliğe şu maddeler eklendi: "Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonları kurmak zorundadır.Yeraltı kömür madenleri için belirlenen bu kaçış hızları; kaçış yolundaki engeller, galeri yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi sayısı gibi hususlar göz önünde bulundurularak azaltılabilir. Kirli hava akımının bulunduğu nefeslik ve benzeri yollarda çalışanların seçilecek ferdi oksijen maskesi ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak mesafede bulunmaları durumunda seçilecek ferdi maske özelliği ve nefeslik yollarının şartları dikkate alınarak uygun yerlerde değişim istasyonu kurulur. Lağımlarda 30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir ve baş yukarılarda 10 metrede bir basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulur ve acil kaçış planlarında gösterilir. İşveren, istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan yararlanması beklenen çalışan sayısının en az yüzde 10 fazlası olacak şekilde belirler.”

DEVAM EDİYOR...
DEVAMI

Yönetmenlikte yapılan bir diğer değişiklik ise şu şekilde; "Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında her halükarda en az 30 dakika kullanım süresi olan oksijen ferdi kurtarıcısı taşır ve gerektiğinde kullanır.”

Yeni yönetmenlik değişikliği kapsamında alınacak önlemlerin, gerek işletme ruhsatı başvurusunda düzenlenen maden işletme projesinde gerekmaden işletme projelerinin revize edilmesinde projede bulunması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanması sağlanacak.

Yeni değişiklikler 24 Eylül 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Yorumları göster