18.09.2014 13:40:11 | Son Güncelleme

Proktit nedir?

Makat kanalını da içine alan kalın bağırsağın son 15 cm’lik bölümünün iltihabı, rektit veya proktit olarak adlandırılır.

Proktit hangi nedenlerle oluşur?

İlaçlar: bazı antibiyotikler (ampisilin, amoksisilin, levofloksasin, imipenem, streptomisin, kloramfenikol), Ginkgo biloba (Japon eriği, mabet ağacı) Radyoterapi veya ışın tedavisi sonrası: BU sorun radyasyon proktiti veya radyasyon rektiti olarak adlandırılır. Prostat kanseri, mesane rahim ağzı, testis veya rektum kanseri nedeni ile ışın tedavisi gören hastalarda izlenir. Prostat kanserinde direkt ışın tedavisi yapılan veya radyoaktif iğne yerleştirilen (brakiterapi) hastalarda gözlenir. Radyoterapi uygulaması sonrasındaki erken dönemde hastaların % 50-75’inde hasar geliştiği bilinmektedir ve bu durum ‘’akut radyasyon hasarı’’ olarak adlandırılır. Radyoterapiden üç ay ve sonrasında gelişen hasar ise ‘’kronik radyasyon hasarı’’ olarak adlandırılmaktadır ve hastaların % 2-20’sinde rastlanır. Radyasyon proktiti tanısı endoskopik biyopsi sonrasında konulur. Şeker hastalığı (diyabet), hipertansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde, radyasyon proktiti sorununun daha sık geliştiği gözlenmiştir. Hastaların % 2’sinde ise bağırsak fistülü, bağırsakta darlık (striktür) veya dışkı kaçırma sorunu gelişir.

Cinsel temasla bulaşan hastalıklar: özellikle makat yolu ile cinsel temas sonrasında bel soğukluğu (gonore), frengi (sifiliz), Herpes, klamidya, Trichomonas vaginalis veya lenfogranulama venereum (Chlamydia trachomatis) enfeksiyonu ile oluşabilir. Bu enfeksiyonlar makat yolu ile aynı cins veya karşı cinsle cinsel ilişki sonrasında bulaşabilir.

İltihabi bağırsak hastalıkları: Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ile oluşabilir. Ülseratif kolit hastalarında tanı konulduğunda ortalama % 45’inde proktit bulunduğu, % 15’inde kalın bağırsağın sol yarısının tutulduğu ve % 40’ında ise kalın bağırsağın tümünün tutulduğu bilinmektedir. Ülseratif kolit proktiti, toplumda 100,000 kişinin 2-7’sinde görülmektedir. Farmer ve ark. proktit olan ülseratif kolit olgularının 10 yıllık takibinde % 40 oranında kalın bağırsağın diğer bölümlerine yayıldığını bildirmişlerdir, IBSEN çalışmasında ise bu oran % 28 olarak bulunmuştur.

Lavman ile

Behçet hastalığı

Amipli dizanteri

Allerji

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Makat bölgesine ait yaralanma

Proktit hangi yakınmalara yol açar?

Makattan kanama

Kabızlık

Mukuslu ishal

Kramp şeklinde karın ağrısı

Makat ağrısı

Makattan akıntı

DEVAM EDİYOR...
DEVAMI

Rektumda ülserler

Bağırsakta delinme

Ikınma hissi (tenesmus)

Bağırsakta fistül

Bağırsakta delinme (perforasyon)

Bağırsakta darlık (striktür)

Rektovajinal fistül

Bu belirtilerin içinde en büyük sorun yaratan şiddetli makat kanamalarıdır ve bazen ciddi kansızlığa yol açarak, kan verilmesini gerektirirler.

Proktit tanısı nasıl konulur?

Rektoskopi ile biyopsi

Sigmoidoskopi ile biyopsi

Endosonografi ile biyopsi

Rektumdan kültür alınması

SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN: drkorhantaviloglu@mynet.com

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu videoları için tıklayın

Yorumları göster