19.06.2017 08:15:59 | Son Güncelleme

Rektit nedenleri

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu rektitin nedenlerini yazdı.

Makat kanalını da içine alan kalın bağırsağın son 15 cm’lik bölümünün iltihabı, rektit veya proktit olarak adlandırılır.

· İlaçlar: bazı antibiyotikler (ampisilin, amoksisilin, levofloksasin, imipenem, streptomisin, kloramfenikol), Ginkgo biloba (Japon eriği, mabet ağacı)

· Radyoterapi veya ışın tedavisi sonrası: BU sorun radyasyon rektiti veya radyasyon rektiti olarak adlandırılır. Prostat kanseri, mesane rahim ağzı, testis veya rektum kanseri nedeni ile ışın tedavisi gören hastalarda izlenir. Prostat kanserinde direkt ışın tedavisi yapılan veya radyoaktif iğne yerleştirilen (brakiterapi) hastalarda gözlenir. Radyoterapi uygulaması sonrasındaki erken dönemde hastaların % 50-75’inde hasar geliştiği bilinmektedir ve bu durum ‘’akut radyasyon hasarı’’ olarak adlandırılır. Radyoterapiden üç ay ve sonrasında gelişen hasar ise ‘’kronik radyasyon hasarı’’ olarak adlandırılmaktadır ve hastaların % 2-20’sinde rastlanır. Radyasyon rektiti tanısı endoskopik biyopsi sonrasında konulur. Şeker hastalığı (diyabet), hipertansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde, radyasyon rektiti sorununun daha sık geliştiği gözlenmiştir. Hastaların % 2’sinde ise bağırsak fistülü, bağırsakta darlık (striktür) veya dışkı kaçırma sorunu gelişir.

· Cinsel temasla bulaşan hastalıklar: özellikle makat yolu ile cinsel temas sonrasında bel soğukluğu (gonore), frengi (sifiliz), Herpes, klamidya, Trichomonas vaginalis veya lenfogranulama venereum (Chlamydia trachomatis) enfeksiyonu ile oluşabilir. Bu enfeksiyonlar makat yolu ile aynı cins veya karşı cinsle cinsel ilişki sonrasında bulaşabilir.

· İltihabi bağırsak hastalıkları: Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ile oluşabilir. Ülseratif kolit hastalarında tanı konulduğunda ortalama % 45’inde rektit bulunduğu, % 15’inde kalın bağırsağın sol yarısının tutulduğu ve % 40’ında ise kalın bağırsağın tümünün tutulduğu bilinmektedir. Ülseratif kolit rektiti, toplumda 100,000 kişinin 2-7’sinde görülmektedir. Farmer ve ark. rektit olan ülseratif kolit olgularının 10 yıllık takibinde % 40 oranında kalın bağırsağın diğer bölümlerine yayıldığını bildirmişlerdir, IBSEN çalışmasında ise bu oran % 28 olarak bulunmuştur.

· Lavman ile

DEVAM EDİYOR...
DEVAMI

· Behçet hastalığı

· Amipli dizanteri

· Allerji

· Bağışıklık sisteminin zayıflaması

· Makat bölgesine ait yaralanma

Anahtar Kelimeler:
Yorumları göster