01.06.2018 17:49:14 | Son Güncelleme

Sportif turizm faaliyetleri yürüten işletmelere kolaylık

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sportif turizm faaliyetleri yürüten işletmecilere çeşitli kolaylıklar getirildi - "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile işletmelerin her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere valilikten izin almaları zorunluluğu kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sportif turizm faaliyeti yürüten işletmecilerin, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere valilikten her yıl izin almaları zorunluluğu kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Bakanlığın taşra teşkilatı birimleri, ilgili mülki amirlikler ve sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak, mevcut yönetmelikteki eksiklikleri gidermek, kamu görevlileri üzerindeki gereksiz sektör baskısını önlemek, bürokrasiyi azaltmak ve yatırımcıyı korumak amacıyla mevzuat değişikliğine gidildi.

Bu kapsamda hazırlanan, "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Değişiklik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile sportif turizm faaliyetinin valiliklerin her yıl belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılmasına ilişkin maddede yer alan "her yıl" ifadesi kaldırılarak bir alana yatırım yapan ve 1 yıldan fazla tahsisini alan işletmecinin haklarına zarar verilmesinin önüne geçildi.

İşletmelerin, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere valilikten her yıl izin almalarına yönelik düzenlemede de değişikliğe gidilerek "her yıl" ifadesi söz konusu maddeden çıkarıldı. Söz konusu yönetmelik maddesi, "İşletmeler, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde valilikten izin alır. Bu izin bir yıldan az olmamak üzere talep doğrultusunda, faaliyet türü, parkur alanının genel ve özel şartları da göz önünde bulundurularak en fazla beş yıla kadar verilebilir." şeklinde değiştirildi.

DEVAM EDİYOR...
DEVAMI

Ayrıca, "Denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su üstü ve su altı sportif faaliyetler için valilikten alınan deniz turizmi aracı işletmesi belgesi, izin belgesi yerine geçer." hükmü getirilerek bu alanda da daha önce yer alan bir yıllık sınırlama kaldırıldı.

Yönetmeliğe, "Tesis önünde belirlenen parkurlar dışında yer alan ve bir işletmeye verilecek parkur için birden fazla işletme tarafından başvuruda bulunulması durumunda, yeterliliği uygun görülen işletmelerden altyapı hizmetlerine en çok katkı payı veren işletmeye izin verilir. Bu katkı payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır. Helikopterli kayak (Heliski) için belirlenen parkur alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunabilme izni tek bir acentaya verilir." hükmü eklendi.

Böylece bir kulvara birden fazla işletmeci başvurusu olması durumunda, eleme kriteri olmamasından dolayı işletmeciler arasında çıkan sorunlar ve kamu görevlilerinin gereksiz baskı ve ithamlara maruz kalması engellenecek.

Yönetmelik değişikliğiyle, "İl Müdürlüğü, yeterlilik belgesi ile kendisine başvuran izin taleplerini inceler ve üzerinde süresi, ait olduğu sportif turizm faaliyet türü ile parkurun belirtildiği sportif turizm faaliyeti izin belgesini 'en fazla bir takvim yılını kapsayacak şekilde' düzenler." ifadesindeki bir takvim yılını içeren süre de kaldırıldı.

Böylece Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İşletmesi Belgelerinin 1 yıldan fazla sürelerde geçerli olması sağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Yorumları göster