02.06.2018 19:01:15 | Son Güncelleme

Uğur Okulları bölüm başkanları LGS'yi değerlendirdi

İstanbul DHA - UĞUR Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve ortaokul bölüm başkanları, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nı değerlendirdi.

İstanbul DHA - UĞUR Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve ortaokul bölüm başkanları, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nı değerlendirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu LGS kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav, iki oturumda yapıldı. Saat 09.30'da başlayan 50 soruluk ilk oturumda öğrenciler Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil olmak üzere 4 dersten sorumlu oldu. Saat 10.45'te son bulan ilk oturumdan sonra öğrenciler 45 dakika dinlenme süresi kullandı. Saat 11.30'da başlayan 40 soruluk ikinci oturumda ise sayısal derslerden sorumlu oldular, Matematik ve Fen Bilimleri sorularını çözdüler. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere öğrencilere 4 farklı kitapçık verildi. Değerlendirmede 3 yanlış 1 doğruyu götürdü.

SINAVIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve ortaokul bölüm başkanları soruları değerlendirdi.
Adil Kurt, "LGS'nin geneline bakıldığında, sorularda anlatımın uzun ve yoruma dayalı olduğu, bununla birlikte Matematik, Türkçe ve Fen derslerinde çeldiricileri güçlü sorular olduğu görülmektedir. Matematik dersinin daha seçici ve uzun anlatım, yorum, tablo içeren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiş olup bu dersin eleyici olduğu düşünülmektedir. Matematik öğrencinin sıralamasını belirleyecektir. Fen dersi soruları geçen senelere göre daha zor sorulardan oluşmaktaydı. Ancak zor bir Matematik sınavından sonra Fen sorularının çözülmesi, soruları daha fazla zorlaştırdı. Tüm derslerin soruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınavın genelinde öğrencinin sadece bilgisini değil okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulardan oluşmuştur. Liseye Geçiş Sınavı soruları okulun ilk günü itibarıyla düzenli olarak derslerini takip eden, sorgulayarak öğrenme biçimini benimseyen ve bol kitap okuyan öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır" dedi.

TÜRKÇE TESTİ
Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Bölüm Başkanı Handan Büke ise, "LGS Türkçe sınavındaki 20 soru MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Türkçe dersinde dil bilgisi soruları genel bilgi düzeyini yoklayacak tarzdadır. Bilgi ve dikkat düzeyi yeterli olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği tarzdadır. MEB'in örnek olarak hazırladığı Türkçe sınavındaki soruları ile benzer niteliktedir. Konu bakımından incelendiğinde anlam bilgisi soruları sınavın büyük bir kısmını oluşturmuştur. Metin üzerinden bağlantılı anlama ve dil bilgisi soruları sorulmuştur. Metinlerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Metinler, okuma becerisini ölçmeyi amaçladığı için metinlerin uzunluğu orta ve uzun düzeydedir. Genel olarak sorular pedagojik anlamda da ölçme değerlendirmeye uygun olmuştur" diye konuştu.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ
Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya da, "İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınav soruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başında yayımlamış olduğu kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Sorular, öğrencilerimizin sorumlu oldukları tüm ünitelerden sorulmuştur. Sorulardaki paragraflar genel olarak MEB'in daha önce yayınlamış olduğu örnek sorulardaki gibi uzundur. Ayrıca paragrafta yer alan cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiştir. Sınavda konular arası ilişkilendirmeye dayalı soru da yer almaktadır. Ayrıca Halkçılık ilkesi kapsamında öğrencilerin karıştırdıkları “eşitlik, bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik" gibi kavram bilgisini yoklayan soru sorulmuştur. Sınavda genel olarak öğrencilerin hem kavram bilgisi düzeyini yoklayıcı hem de bilgilerine dayanarak yorumlama gücünü ölçen sorular sorulmuştur. Zaman bilgisini ölçen kronolojiye dayalı soru sorulmamıştır. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip, paragrafı sonuna kadar dikkatlice okuyup anahtar kelimeleri fark eden tüm öğrencilerimizin yapabileceği şekilde sorulmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Bölüm Başkanı Mesut Özdemir ise, "LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Kavram ve bilgilerden ziyade yorumlama ağırlıklı sorular sorulmuştur. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde olmuştur. Yorum ve bilgi içeren sorular çözen ve bunların üzerinde duran öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular sorulmuştur. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur" dedi.

DEVAM EDİYOR...
DEVAMI

İNGİLİZCE TESTİ
İngilizce sınavını değerlendiren Uğur Okulları Yabancı Dil Ortaokul Bölüm Başkanı Hüseyin Ala, "LGS İngilizce sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Daha önce sınav tarihi nedeniyle 9 ve 10. üniteler de sınav kapsamına dahil edilmiş olmasına rağmen, bu ünitelerden soru çıkmamıştır. İlk 8 ünite içerisinden çıkan sorularda, 3 soru 7. ünite olan “Tourismö ünitesinden sorulmuş, diğer ünitelerden birer soru sınava dahil edilmiştir. Bu dağılım yayınlanan örnek sorularla paraleldir. Soruların yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır, yorumlamaya daha az ihtiyaç duyulan sorular olduğu görülmektedir. Hatalı ya da çelişkili bir soruya yer verilmemiştir. Kelime soruları ve resimler açık ve anlaşılır şekildedir. Sınavın en seçici bölümü olan parça soruları hem uzunluk hem de içerik açısından kolay takip edilebilir şekilde hazırlanmıştır ve soruların tek ve açık bir cevabı vardır. Sınavdan çıkan öğrencilerimiz soruların çok kolay olduğunu, hiç zorlanmadan ve çelişkide kalmadan cevaplayabildiklerini ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

MATEMATİK TESTİ
Matematik sorularını Uğur Okulları Matematik Ortaokul Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy değerlendirdi. Namlısoy, "LGS Matematik sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Günlük yaşam ile ilişkilendirilmiş sorulara yer verilmiştir. Geometri sorularında somut modeller kullanılmıştır. Problemlerin uzunluğu dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmektedir. Denklem problemleri tablolarla zenginleştirilmiş, çözümü daha zaman alıcı hale gelmiştir.
Tanımları ve işlemlerdeki özellikleri bilen öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular da sorulmuştur. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde olmuştur. Bu sınavda matematik eleyici olmuştur" diye konuştu.

FEM BİLİMLERİ TESTİ
Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Bölüm Başkanı Filiz Polat ise, "LGS Fen Bilimleri testinde bulunan 20 soru, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredat dışı soru sorulmamıştır. Konu dağılımına bakıldığından tüm ünitelerden soru sorulduğunu görmekteyiz. Sınavda fen okur-yazarlığının öne çıktığı tespit edilmiştir. Görsel açıdan zengin olan sorularda deney düzeneği, grafik ve tablolar yoğun olarak kullanılmıştır. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görmekteyiz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilirler. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmıştır. Sınav sorularında paragrafların uzun olduğunu görmekteyiz. Sınavda konu bilgisi ile beraber öğrencilerin dikkati de ölçülmüştür. Sınav genel olarak orta zorlukta olup açık ve net sorulardan oluşmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLERİN SINAV YORUMLARI
Sınavı Uğur okulları öğrencileri de yorumladı. Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü öğrencisi Artun Özsoy, "Sözel sorular kolaydı. Yıl içerisinde çözülen sorularla benzerdi. Ancak sayısalda zorlandım, her soruyu okuduğum halde emin olamadığım sorular vardı" dedi.
Uğur Okulları Dragos Kampüsü öğrencisi Emir Kaan Genç ise, "Türkçe'de uzun paragraflar olmasına rağmen sorunun köküne inildiğinde rahatlıklar yapılabilir nitelikteydi. İnkılap dersinde ise beklediğimden daha kolay sorular vardı. İngilizce'de daha çok uzun paragraflı sorular bekliyorduk, ama beklediğimizden daha az geldi. Din Kültürü genel anlamda kolaydı. Fen'de tüm sayfayı kaplayan uzun paragraflar vardı. Matematik'te ise seçici ve çok zor sorular vardı" diye konuştu. Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü öğrencisi Asya Bal da, "Sözel kısım genel anlamda kolaydı. Sayısal kısımda ise Fen Bilimleri dersi açık ve yoruma dayalı, Matematik dersi ise ayırt edici oldu" yorumunda bulundu. Uğur Okulları Halkalı Kampüsü öğrencisi Burak Çağan Çakmak ise "Sözel çok kolaydı, soruları çözerken süre anlamında da sorun yaşamadım. Fen dersinde zorluk çekmedim, ancak Matematik'te hem soru hem süre anlamında çok zorladım. Yine de tüm soruları yanıtladım" ifadelerini kullandı.

Yorumları göster