09.09.2014 10:28:02 | Son Güncelleme

Yılda ortalama 200 asansör kazası meydana geliyor

Avrupa'da ölümlü asansör kazalarının yüzde 70'i Türkiye'de gerçekleşiyor.

Yılda ortalama 200 kazanın tespit edildiği Türkiye'de bu kazaların yaklaşık yüzde 20'si can kaybı ile sonuçlanıyor.

Madencilik, inşaat gibi sektörlerde Avrupa ve dünya genelinde ilk sıralarda yer alan Türkiye asansör kazalarında da Avrupa ülkeleri arasında ilk sırayı alıyor. Avrupa'da ölümlü asansör kazalarının yüzde 70'i Türkiye'de gerçekleşiyor.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel, Türk Standartları Enstitüsü'nün 21 ilde yaptığı çalışma asansörlerin işletme ve bakımları üzerine önemle eğilmemiz gerektiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Denetimi yapılan 20 bin 105 asansörün 14 bin 72'si yani yüzde 70'inin kullanılamaz durumda olduğunu belirten Dr. Erenel,"Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70'nin günde ortalama 5 kez kullandığı asansörlerden sadece yüzde 16'nın (3 bin 284) güvenli çıkması içinde bulunduğumuz riskli durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

Asansörlerde kaza yaşanmaması için yapılması gerekenlerin son derece basit olduğunu belirten Erenel, açıklamasına şöyle devam etti:

DEVAM EDİYOR...
DEVAMI

-DENETİMDEN BELEDİYE VE VALİLİKLER SORUMLU-

"Asansörlerin işletme ve bakımına ilişkin faaliyetlerin 'Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği' esasları kapsamında yürütülüyor. Bu yönetmelik ile asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre; Bina sorumlusu(yöneticisi); asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumlu kılınmıştır. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur."

-"YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL OLMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMELİ"-

"Asansörlerin yıllık olarak kontrol edilmesi, kullanıcıların can ve mal güvenliği için gerekli bir durum olduğu gibi, aynı zamanda da yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle binalarında bulunan asansörlerin kontrol edilmesi için, tüm bina yöneticilerinin ve vatandaşlarımızın duyarlı olmaları son derece makul olan bakım ve kontrol ücreti konusunda hassas davranmaları önem taşımaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının öngördüğü hususlarda doğrudan asansör konusu geçmemekle birlikte risk analizi yapılmasında asansörün mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Bina sorumlularının yerine getirmeleri gereken görevlerin ve sorumlulukların sayısı giderek artmaktadır. Herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde ilk hesap sorulacak olan yönetici olmaktadır. Halbuki, özellikle apartmanlarda görev yapan yöneticilerin çoğunun günlük mesleki faaliyetleri nedeniyle apartman işleri ile ilgilenemedikleri ve bu işlerin genellikle hizmetliler vasıtası ile yürütülmeye çalışıldığı bir gerçektir. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi ve ülkemizde de bir kısım sitelerde uygulanmaya başlandığı gibi iş merkezi/apartman/site vb. yöneticilerinin profesyonel olması veya bir sertifika programına tabi tutulmalar gerektiği düşünülmelidir." (ANKA)

(HSN/OLÇ)

Yorumları göster